Bestuur

Raad van bestuur – algemeen directeur en medisch directeur

Algemeen directeur: Coördineert de uitvoering van werkzaamheden en communicatie tussen de verschillende professionals. De directeur heeft een helicopterview t.a.v. micro, meso en macro stand van zaken en ontwikkelingen. De directeur initieert, overlegt en toetst de strategieën en legt dit vast in een financieel plan en een inhoudelijke meerjarenplan. Het inhoudelijke meerjarenplan, het reilen en zeilen van de organisatie en de ontwikkeling hiervan wordt besproken en uitgewerkt samen met de medisch directeur, tevens worden voorgenoemde onderwerpen met het personeel in beraad genomen, alvorens er een lijn wordt uitgestippeld.

Cora Koorn https://www.linkedin.com/in/cora-koorn-14a6b09

Kunst door Petra Fenijn

Raad van toezicht 

De Raad van toezicht voor het citb is een groep vertrouwenspersonen die als klankbord, toezichthouder en toetser fungeert en met wie de bestuurders (algemeen directeur en medisch directeur) in gesprek kunnen gaan.  Dit gesprek helpt de directeurs/bestuurders bij het bepalen van de strategie, het beleid en de uitvoering hiervan. De aangestelde commissarissen hebben allen een eigen kennis en ervaringsgebied zodat zij, ieder vanuit het perspectief van hun vakgebied kunnen bijdragen aan het welslagen van het CITB. De raad van toezicht is op een zodanige manier samengesteld dat de leden, ten opzichte van elkaar en ten aanzien van de ontwikkeling en gang van zaken in het CITB, onafhankelijk en kritisch zijn. Het CITB heeft baat bij een Rvt die flexibel is ingesteld, meedenkt, adviseert, meevoelt en een netwerk in kan zetten. De Rvt is te benaderen voor tactische, inhoudelijke en strategische vraagstukken.

Leden raad van toezicht

Mariette Hamaker, arts, gepensioneerd huisarts met speciale deskundigheid op het gebied van de (S)GGZ.

Thijs Paffen: Directeur bij Loof training en advies (Bergen NH).

Senior teamcoach bij Loof voor Sterke Teams.  Meer dan 15 jaar ervaring in de begeleiding van teams en advisering van organisaties.

Werkzaam voor zowel profit als non-profit, uiteenlopend van bestuursraden en MT’s tot projectteams. Specialiteiten; teamontwikkeling, cultuurverandering, governance en medezeggenschap.

Bereikbaarheid

Het CITB is een ambulante instelling, wij zijn via afspraak te bezoeken. Wij zijn bereikbaar tijdens kantoortijden.

Voor acute, spoedeisende hulp buiten kantoortijden kun je altijd terecht bij de huisartsenpost in uw regio. Zij kunnen daar beoordelen of zij je verwijzen naar de 24 uur bereikbare crisisdienst van de ggz.

Wachttijd

Op dit moment hebben wij een wachttijd van 4 tot 6 weken voor de intake.

Tussen de wachttijd van de aanmelding en de behandeling van citb bestaat geen onderscheid, omdat de behandeling begint na de intakeprocedure.

Adres

Kromme Mijdrechtstraat 110

1079LD, Amsterdam

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

09:00 -17:00

Contact

info@citb.nu

020 - 737 19 89

Heb je nog vragen neem gerust contact met ons op. 

Vul hieronder uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.