Klachtenregeling

Er zijn verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

Hieronder staan de mogelijkheden.

Een klacht kan altijd aan de klachtenfunctionaris schriftelijk c.q. elektronisch worden ingediend via klachten@cbkz.nl en/of per post aan de Klachtenfunctionaris CITB, Antwoordnummer 570, 4200 WB te Gorinchem. U kunt de klachtenfunctionaris ook per telefoon bereiken; via 0183-682829. Buiten kantooruren kunnen mensen inspreken op de voicemail, dan wordt er vervolgens contact met u opgenomen. 

Bezwaren kunnen uiteraard ook met uw behandelaar, uw regiebehandelaar, het secretariaat of directeur bespreken. Wij staan open in wat u als probleem ervaart. Vaak leidt zo’n gesprek tot een passende oplossing. 

Kunst door Petra Fenijn

Bereikbaarheid

Het CITB is een ambulante instelling, wij zijn via afspraak te bezoeken. Wij zijn bereikbaar tijdens kantoortijden.

Voor acute, spoedeisende hulp buiten kantoortijden kunt u altijd terecht bij uw huisartsenpost in uw regio. Zij kunnen daar beoordelen of zij u verwijzen naar de 24 uur bereikbare crisisdienst van de ggz.

Adres

Kromme Mijdrechtstraat 110

1079LD, Amsterdam

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

09:00 -17:00

Contact

info@citb.nu

020 - 737 19 89

Heeft u nog vragen neem gerust contact met ons op. 

Vul hieronder uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.