Klachtenregeling

Er zijn verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

Hieronder staan de mogelijkheden.

Een klacht kan altijd aan de klachtenfunctionaris schriftelijk c.q. elektronisch worden ingediend via klachten@cbkz.nl en/of per post aan de Klachtenfunctionaris CITB, Antwoordnummer 570, 4200 WB te Gorinchem. U kunt de klachtenfunctionaris ook per telefoon bereiken; via 0183-682829. Buiten kantooruren kunnen mensen inspreken op de voicemail, dan wordt er vervolgens contact met je opgenomen. 

Bezwaren kunnen uiteraard ook met jouw behandelaar, de regiebehandelaar, het secretariaat of de directie bespreken. Wij staan open in wat je als probleem ervaart. Vaak leidt zo’n gesprek tot een passende oplossing. 

Kunst door Petra Fenijn

Bereikbaarheid

Het CITB is een ambulante instelling, wij zijn via afspraak te bezoeken. Wij zijn bereikbaar tijdens kantoortijden.

Voor acute, spoedeisende hulp buiten kantoortijden kun je altijd terecht bij de huisartsenpost in uw regio. Zij kunnen daar beoordelen of zij je verwijzen naar de 24 uur bereikbare crisisdienst van de ggz.

Adres

Kromme Mijdrechtstraat 110

1079LD, Amsterdam

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

09:00 -17:00

Contact

info@citb.nu

020 - 737 19 89

Heb je nog vragen neem gerust contact met ons op. 

Vul hieronder uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.