Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut van het CITB is goedgekeurd, onze gegevens zijn bekend bij Zorginstituut Nederland.

Het kwaliteitsstatuut is een professionele standaard die beschrijft hoe een zorgaanbieder de integrale zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd, op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn.

Bijgaand vindt u documenten welke betrekking hebben op het kwaliteitsstatuut. Mocht u inzage willen verkrijgen in het professioneel statuut, kwaltiteitsstatuut, of heeft u andere vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van het CITB.

Download hier het kwaliteitsstatuut

Bereikbaarheid

Het CITB is een ambulante instelling, wij zijn via afspraak te bezoeken. Wij zijn bereikbaar tijdens kantoortijden.

Voor acute, spoedeisende hulp buiten kantoortijden kun je altijd terecht bij de huisartsenpost in uw regio. Zij kunnen daar beoordelen of zij je verwijzen naar de 24 uur bereikbare crisisdienst van de ggz.

Adres

Kromme Mijdrechtstraat 110

1079LD, Amsterdam

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

09:00 -17:00

Contact

info@citb.nu

020 - 737 19 89

Heb je nog vragen neem gerust contact met ons op. 

Vul hieronder uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.