Organisatiecultuur

Visie van de instelling

Onze visie is dat ontwikkeling en innovatie leiden tot het leveren van betere zorg. Daarom betrekken wij graag alle belanghebbenden bij onze organisatie om ervaringen te delen die kunnen leiden naar het beste resultaat voor onze patiënten.

De belangrijkste uitgangspunten hierin zijn;  – het verhaal van de patiënt, – de context en – de mogelijkheden.  

De werkhouding van de professionals, is erop gericht dat de patiënt een eigen formule vindt om de doelstellingen te realiseren. Het CITB hanteert een visie die recht probeert te doen aan zowel psychodynamische, psychiatrische, cognitief gedragstherapeutische en sociaalpsychiatrische inzichten. Wij werken professioneel, betrokken en werken samen vanuit gelijkwaardigheid en met de modernste behandelmethoden.

 

Organisatiecultuur

Reflectie op het functioneren van de professional is een belangrijke basisvaardigheid. Bij het CITB verwachten we een nieuwsgierige, (zelf) reflecterende en lerende werkhouding ten aanzien van de behandelingen en het samen functioneren in ons team. 

Het multidisciplinaire overleg wordt onder andere ingezet als leeromgeving, zodat wij elkaar ondersteunen, kunnen leren van elkaar en een goede behandeling kunnen bieden aan patiënten. Wij werken integraal en vanuit een (psycho) therapeutische helicopterview wordt er richting gegeven aan de behandelingen. Tevens is er ruimte voor deskundigheidsbevordering door scholing welke intern wordt gefaciliteerd door citb, onder andere door de themauren, supervisie en intervisie. Daarbij is ook sprake van externe bij scholing, welke teruggekoppeld wordt binnen de diverse overleggen met het team. Hierdoor ontstaat een sfeer waarbij een ieder zijn/haar inzichten en bekwaamheden kan delen in het team, dit zorgt ervoor dat er met elkaar gekomen wordt tot verdere verdieping van de inhoud en is er sprake van een ontspannen en lerend werkklimaat. Er is professionele regelruimte binnen de kaders van het beleid.

Door verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen functioneren, het volgen van het werkproces van het CITB, waarbij o.a. de werkhouding centraal staat en efficiënt samenwerken, blijft er ruimte ontstaan voor het creatieve, inspirerende, het leren en de sprankelende ervaring welke het vakgebied ons kan geven!

Wij houden rekening met elkaar, respecteren elkaars bevoegdheden, vakgebied, bekwaamheden en ideeën. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het veld van de sggz. 

 

Bereikbaarheid

Het CITB is een ambulante instelling, wij zijn via afspraak te bezoeken. Wij zijn bereikbaar tijdens kantoortijden.

Voor acute, spoedeisende hulp buiten kantoortijden kun je altijd terecht bij de huisartsenpost in uw regio. Zij kunnen daar beoordelen of zij je verwijzen naar de 24 uur bereikbare crisisdienst van de ggz.

Wachttijd

Op dit moment hebben wij een wachttijd van 4 tot 6 weken voor de intake.

Tussen de wachttijd van de aanmelding en de behandeling van citb bestaat geen onderscheid, omdat de behandeling begint na de intakeprocedure.

Adres

Kromme Mijdrechtstraat 110

1079LD, Amsterdam

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

09:00 -17:00

Contact

info@citb.nu

020 - 737 19 89

Heb je nog vragen neem gerust contact met ons op. 

Vul hieronder uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.