Vergoeding verzekeraar

 Restitutie Beleid 2023

Heeft u nog geen restitutiepolis en u bent bij ons in behandeling
Sluit deze af voor het volgende jaar.

Wat betekent dit voor u
Wanneer u geen restitutiepolis heeft afgesloten voor 2023 en u bent de behandeling begonnen in 2022, dan betaalt u de overgebleven kosten
voor de behandeling zelf in 2023.

Bijgaande link geeft uitgebreide informatie omtrent een restitutiepolis
https://www.zorgwijzer.nl/faq/restitutiepolis

Heeft u op dit moment een restitutiepolis?
Checkt u dan of dit ook geldt voor uw verzekering van 2023. In de bijlage vindt u een overzicht van de restitutiepolissen voor 2023. U kunt ook een onafhankelijke website raadplegen zoals: www.zorgwijzer.nl

Restitutiepolissen 2023 voor behandeling bij citb:
Verzekeraar            Naam restitutiepolis
Aevitae                    EUCARE restitutie
CZ                             Zorgkeuzepolis
Menzis                     Menzis Basis Vrij
Stad Holland          Basisverzekering
Zilveren  Kruis        Basis Exclusief

U wilt zich aanmelden
Als u bij aanmelding een naturapolis of combinatiepolis heeft, dan wordt aan u
uitgelegd wat dit voor u betekent. 

Wat betekent dat voor u
Als u zich nu aameldt, dan betaalt u over de start van de behandeling geen extra
kosten. Wij verwachten wel dat u deze maand overstapt en een restitutiepolis afsluit.

Afwikkeling declaraties

Het CITB heeft een betaalovereenkomst met de volgende verzekeraars; alle labels
van Achmea, dus ook zilveren kruis, alle labels van vgz, onvz en fbto.  De
maandelijkse verwerking van de declaraties van het CITB verlopen direct via deze
verzekeraars. Als u bij een van deze verzekeraars verzekerd bent, dan hoeft u verder niets te doen.

Heeft u een een verzekering afgesloten met cz, ohra, delta loyd en menzis

Het CITB heeft geen betaalovereenkomst met o.a. de volgende verzekeraars: Cz,
Ohra, Delta Loyd en Menzis. Wanneer u verzekerd bent bij een van de
bovengenoemde verzekeraars, dan ontvangt u maandelijks via het citb de rekening (declaratie).

U biedt de declaratie aan bij uw verzekering. Zij vergoeden de declaratie aan u.
Bij een restitutiepolis wordt u declaratie volledig vergoed.

Overige polissen:
Wanneer u een andere polis heeft dan een restitutiepolis, dan wordt het gehele
bedrag (100%) aan u gedeclareerd door het citb. Uw verzekering vergoedt een deel van het bedrag aan u.

Wat betekent dit voor u
Als u in het eerste behandeljaar bij het citb bent aangevangen, dan betaalt u aan ons wat de verzekeraar aan u vergoedt. 

Algemene uitleg declaraties
De vergoeding van uw behandeling heeft als basis de DSM-V classificatie en
zorgzwaarte.
De declaraties die u krijgt bestaan uit directe tijdregistraties welke door de
verschillende professionals binnen uw behandeltraject zijn gemaakt.
Wij besteden ook tijd aan uw dossier, de zgn indirecte tijd, welke is verrekend binnen het tarief van de declaraties. De indirecte tijd bestaat uit: het opstarten van uw dossier inclusief het maken van het indicatieverslag, het opstellen van het
behandelplan, administratie, verslaglegging, multidisciplinair overleg, schriftelijke communicatie en soms overleg van uw behandelaar met collegae: bv een eerdere hulpverlener, iemand bij een verwijzende instantie, bedrijfsarts en de huisarts.  De wettelijke eigen risico is door de overheid is vastgesteld en geldt voor eenieder die zorg geniet vanuit de basisverzekering.

Eigen risico
Voor 2023 is dat E 385,- per jaar wat kan oplopen als u een hoger eigen risico
genomen hebt. Tevens bestaat het ZPM-tarief ook uit de totale kostprijs om zorg te kunnen verlenen, hieronder vallen kosten van gebouwen, kosten van kapitaalslasten, kosten van geboden faciliteiten en kosten van uw behandeling.
De Nederlandse Zorgautoriteit stelt het ZPM-tarief vast en publiceert deze op hun
website www.nza.nl.

 

Bereikbaarheid

Het CITB is een ambulante instelling, wij zijn via afspraak te bezoeken. Wij zijn bereikbaar tijdens kantoortijden.

Voor acute, spoedeisende hulp buiten kantoortijden kunt u altijd terecht bij uw huisartsenpost in uw regio. Zij kunnen daar beoordelen of zij u verwijzen naar de 24 uur bereikbare crisisdienst van de ggz.

Adres

Kromme Mijdrechtstraat 110

1079LD, Amsterdam

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

09:00 -17:00

Contact

info@citb.nu

020 - 737 19 89

Heeft u nog vragen neem gerust contact met ons op. 

Vul hieronder uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.