Vergoeding verzekeraar

 

Restitutiepolis

Citb heeft met de meeste zorgverzekeraars geen contract.

Wanneer u een restitutiepolis heeft dan wordt uw behandlelling voor 100 % vergoed.

Restitutiepolissen 2023 voor behandeling bij citb

Menzis, Zilveren Kruis, CZ, Aeavitea en ASR. 

 Bij Aeavitea en ASR geldt dat u vooraf een machtiging voor uw behandeling aan uw verzekeraar dient aan te vragen. U kunt bij uw verzekeraar informeren wat dit precies betekent in uw situatie.

(citb heeft een contract met dsw en stad holland, echter zitten wij nu al aan het omzetplafond voor 2023 welke zij ons hebben gegeven)

Naturapolis, combinatiepolis

Als u bij aanmelding een naturapolis of combinatiepolis heeft, dan geldt een eigen eenmalige bijdrage van 750,– voor het gehele jaar 2023. Deze eigen bijdrage gaat in vanaf het moment dat u zich aanmeldt. In het geval van een naturapolis of een combinatiepolis, is de vergoeding vanuit de verzekeraar maximaal 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Dit betekent in praktische zin dat er tussen de 60 % en 75% van het tarief wordt vergoed door de verzekeraar.

 

Eigen bijdrage

Als citb hebben wij een eigen bijdrage beleid ingesteld. De eigen bijdrage wordt na de intakefase aan u gefactureerd.  Mocht u besluiten om tijdens de intakefase de verdere behandeling niet voort te zetten, dan brengen wij geen eigen bijdrage in rekening. 

 

Algemeen

Wij nemen helaas geen patiënten in behandeling welke een budgetpolis hebben afgesloten.

Citb hanteert behandeltarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Het systeem van zorgverzekeringen, polissen, vergoedingen is gecompliceerd te noemen. Voor informatie rond verzekeringen, kunt u een website raadplegen als www.zorgwijzer.nl.

U kunt ook ons secretariaat bellen als u vragen heeft over verzekeringskwesties, algemene vragen en vragen over uw behandeling.

 

 

Afwikkeling declaraties

Betaalovereenkomst

Citb heeft een betaalovereenkomst met achmea, zilveren kruis, fbto, vgz. De declaraties worden verwerkt via de verzekeraars. 

Geen betaalovereenkomst
Het Citb heeft geen betaalovereenkomst Cz en Menzis. Wanneer u verzekerd bent bij een van deze verzekeraars, dan ontvangt u maandelijks via het citb de rekening (declaratie).

Uitleg

  1. U ontvangt van ons de volledige factuur voor uw behandeling. 
  2. U dient deze factuur in bij je zorgverzekeraar. In het geval van een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar 100 %. In geval van een andere polis dan een restitutiepolis, wordt een gedeelte (tussen de 60% en de 75%) vergoedt. 
  3. U betaalt ons wat de verzekering aan u uitkeert. 

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 385,00 per jaar, wat kan oplopen als u een hoger eigen risico hebt afgesloten hebt met uw verzekeraar. U betaalt het eigen risico aan citb, als dit niet door uw verzekeraar met u is verrekend.

Algemene uitleg declaraties

De vergoeding van uw behandeling heeft als basis de DSM-V classificatie.
De declaraties die u krijgt bestaan uit directe tijdregistraties welke door de verschillende professionals binnen uw behandeltraject zijn gemaakt.
Wij besteden ook tijd aan uw dossier, de zgn indirecte tijd, welke is verrekend binnen het tarief van de declaraties. De indirecte tijd bestaat uit: het opstarten van uw dossier inclusief het maken van het indicatieverslag, het opstellen van het
behandelplan, administratie, verslaglegging, multidisciplinair overleg, schriftelijke communicatie en soms overleg van uw behandelaar met collegae: bv een eerdere hulpverlener, iemand bij een verwijzende instantie, bedrijfsarts en de huisarts.  De wettelijke eigen risico is door de overheid is vastgesteld en geldt voor eenieder die zorg geniet vanuit de basisverzekering.

 

 

 

Bereikbaarheid

Het CITB is een ambulante instelling, wij zijn via afspraak te bezoeken. Wij zijn bereikbaar tijdens kantoortijden.

Voor acute, spoedeisende hulp buiten kantoortijden kunt u altijd terecht bij uw huisartsenpost in uw regio. Zij kunnen daar beoordelen of zij u verwijzen naar de 24 uur bereikbare crisisdienst van de ggz.

Adres

Kromme Mijdrechtstraat 110

1079LD, Amsterdam

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

09:00 -17:00

Contact

info@citb.nu

020 - 737 19 89

Heeft u nog vragen neem gerust contact met ons op. 

Vul hieronder uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.